Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Pесурси Оплата
Новини поштою

В межах України

Тарифи на послуги телеграфного зв’язку для всіх категорій споживачів

Вводяться в дію поетапно, починаючи з 01.11.2015

Номер статті

Позиція

Види послуг

Етапи впровадження тарифів 
(тарифи вказані в грн., з ПДВ)

З 01.11.2015 
до 31.12.2015

З 01.01.2016 
до 31.03.2016

З 01.04.2016 
до 31.08.2016

З 01.09.2016*

1

Передавання телеграми в межах України, за слово:

1

категорії «Звичайна»

2,00

3,00

4,00

5,00

2

категорій «Шторм», «Авіа» і «Метео»

2,00

3,00

4,00

5,00

3

категорії «Термінова»

2,00

3,00

4,00

5,00

4

категорій «Президент України», «Вища урядова», «Урядова» 

Примітка. 

Телеграми приймаються лише за підписом відповідних посадових осіб, визначених у пункті 5 додатка 2 до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 № 295

2,00

3,00

4,00

5,00

5

категорій «Поза категорією», «Позачергова» 
з позначкою «Аварія»

2,00

3,00

4,00

5,00

2

Телеграфний збір (доставка в межах України), за телеграму:

6

категорії «Звичайна», «Шторм», «Авіа» і «Метео»

21,00

21,00

21,00

21,00

7

категорій «Термінова», «Президент України», «Вища урядова», «Урядова», «Поза категорією», «Позачергова» з позначками «Аварія»

42,00

42,00

42,00

42,00

8

телеграми, адресовані до населених пунктів, які не мають засобів телеграфного зв’язку, рекомендованим порядком – «поштою рекомендована»

21,00

21,00

21,00

21,00

3

Повідомлення про вручення телеграми телеграфом у межах України, за повідомлення:

9

звичайною телеграмою

21,00

21,00

21,00

21,00

10

терміновою телеграмою

42,00

42,00

42,00

42,00

4

Передавання міжнародних телеграм, за слово:

11

категорії «Звичайна»

10,00

10,00

10,00

10,00

12

категорії «Термінова»

20,00

20,00

20,00

20,00

5

13

Засвідчувальний запис на телеграмах «Засвідчена» 

(послуга надається тільки в межах України, країн − учасниць СНД, Грузії)

50,00

50,00

50,00

50,00

6

14

Додаткова плата за використання художнього бланка, за бланк

згідно з вартістю художнього бланка

7

15

Видача відправнику засвідченої копії надісланої телеграми

24,00

24,00

24,00

24,00

8

16

Надання довідки про телеграму (час вручення телеграми, телефон відправника телеграми тощо) відправнику телеграми (або адресату) на його запит

відповідно 

до діючих тарифів, зазначених у статтях 1, 2 та примітки 4

9

17

Приймання телеграми по телефону 0-800-506-156 

(плата справляється додатково понад послівну плату та телеграфний збір)

13,00

13,00

13,00

13,00

10

Написання телеграми замість клієнта, за кожне слово:

18

українською або російською мовою

1,00

1,00

1,00

1,00

19

латинськими літерами

1,00

1,00

1,00

1,00

11

20

Реєстрація умовної та скороченої адреси

39,00

39,00

39,00

39,00

12

21

Підготовка вхідної телеграми за умовними або скороченими адресами для доставки, за місяць

32,00

32,00

32,00

32,00

* Мінімальний строк дії тарифів 4-го етапу− до 30.09.2016 (включно). Після закінчення мінімального строку дії тарифів ПАТ «Укртелеком» має право змінити тарифи у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Примітки:

1. По телефону приймаються телеграми за виділеними телефонними номерами оператора, адресовані в межах України і країн − учасниць СНД та Грузії, всіх категорій і видів, крім телеграм з позначкою "Засвідчена".

2. Телеграфний збір за міжнародні телеграми не справляється.

3. Вартість засвідченої звичайної та термінової міжнародних телеграм, що мають екстрене повідомлення про смерть, хворобу та стихійне лихо, зменшується на 50% від тарифів, зазначених у статтях 4 та 5.

4. При наданні довідки про телеграму (час вручення телеграми, телефон відправника телеграми тощо) відправнику телеграми (або адресату) на його запит з нього стягується повна вартість службової телеграми з текстом запиту і вартість телеграми-відповіді в розмірі вартості п’ятнадцятислівної телеграми та телеграфний збір за них.

 


Днiпропетровська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Дніпропетровськ, 49600, вул. Херсонська, 26

Зворотний зв'язок